PROFESJONALNA OCHRONA ODGROMOWA I PRZED PRZEPIĘCIAMI

Kompleksowa ochrona odgromowa i ochrona przed przepięciami infrastruktury kolejowej

kombud    Prawie dwudziestoletnie doświadczenie praktycznych działań w dziedzinie ochrony odgromowej obiektów i systemów elektronicznych RST sp.j. przekłada na rynek kolejowy. Oferujemy Państwu kompleksową usługę, która pozwoli na skuteczną ochronę systemów kolejowych przed skutkami oddziaływania wyładowań atmosferycznych. Zwiększenie odporności zarówno projektowanych, jak i istniejących systemów sterowania ruchem kolejowym na oddziaływania piorunowe pozwoli tym samym na zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności oraz poprawę parametrów RAMS.

  

 

Zakres oferty:

   Ekspertyzy
 • analiza systemów pod względem kompatybilności elektromagnetycznej
 • wskazanie słabych punktów systemu
 • ocena skuteczności stosowanych środków ochrony odgromowej i przed przepięciami
 • opracowanie zaleceń mających na celu zwiększenie skuteczności ochrony
   Opracowanie wymagań technicznych
 • przygotowanie założeń pozwalających na spełnienie wymagań normatywnych i dostosowanie systemu do poziomu zakłóceń elektromagnetycznych w danym środowisku pracy
   Opracowanie koncepcji ochrony odgromowej
 • przełożenie wymagań technicznych na opracowanie projektu wykonawczego ochrony odgromowej i przed przepięciami
 • dobór środków ochrony
 • przygotowanie projektu wykonawczego
   Opracowanie specjalistycznych układów ochrony przed przepięciami
 • ograniczniki przepięć dedykowane do ochrony konkretnych systemów sygnałowych
 • dostosowanie projektu do wymagań Zamawiającego
 • wykonanie prototypów
 • przeprowadzenie badań wg PN-EN 61643-21
 • produkcja 
   Badania laboratoryjne
 • badania ograniczników przepięć wg PN-EN 61643-21
 • badanie odporności na udary portów sygnałowych wg PN-EN 61000-4-5
 • badania odporności na udary portów WE/WY urządzeń srk wg PN-EN 50121-4
 • badania środowiskowe wg PN-EN 60068-2
 • więcej

Oferta skierowana jest zarówno do zarządców infrastruktury kolejowej, jak i producentów systemów srk.

 

Usługa zrealizowana przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie realizacji projektu pt.: „Wdrożenie innowacyjnej usługi w RST Sp.j.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa.

projekt1

obserwuj na

Rss

© 2012 WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE RST sp.j. | Realizacja: SENSORAMA.PL