PROFESJONALNA OCHRONA ODGROMOWA I PRZED PRZEPIĘCIAMI

Ograniczniki typ 1+ 2

PowerPro BC TN… TNC…TNS...TT

Kombinowane ograniczniki przepięć (pochodzących od wyładowań atmosferycznych oraz indukowanych/łączeniowych), przeznaczone dla systemów zasilania elektroenergetycznego niskiego napięcia w obiektach przemysłowych, handlowych i mieszkalnych. Zastosowanie w strefach 0A-2 zgodnie ze Strefową Koncepcją Ochrony (IEC 61312).

 • szybki montaż, konstrukcja modułowa
 • opatentowany, hermetyczny iskiernik gazowy
 • brak wydmuchu - dystans od innych aparatów nie jest wymagany
 • odporność na prąd piorunowy o wartości do 100 kA (10/350 μs)
 • odporność na zwarciowe prądy następcze
 • bardzo duża rezystancja izolacji Riso > 10 G?
 • napięciowy poziom ochrony ≤ 2.0 kV
 • możliwe podłączenie typu V
 • brak prądów upływu - możliwa instalacja przed licznikami
 • opcjonalny zestyk sygnalizacyjny (wersja FM)
 • maksymalna niezawodność
 • odporność na przepięcia długotrwałe

CT-T1+2/1+0 350-FM

Kombinowany, jednopolowy ogranicznik przepięć przeznaczony dla systemów zasilania elektroenergetycznego niskiego napięcia.

 • Znamionowy prąd piorunowy (10/350) =25 kA
 • Napięciowy poziom ochrony Up≤ 1,5 kV

CT-T1+2/2+0 350-FM

Kompletna ochrona przed przepięciami jednofazowych systemów TN o napięciu znamionowym 230V, 50 Hz

 • Znamionowy prąd piorunowy (10/350) = 50 kA
 • Napięciowy poziom ochrony Up≤ 1,5 kV

CT-T1+2/3+0 350-FM

Kompletny aparat dla trójfazowych systemów TNC o napięciu znamionowym 230/400 V, 50 Hz

 • Znamionowy prąd piorunowy (10/350) = 75 kA
 • Napięciowy poziom ochrony Up≤ 1,5 kV

CT-T1+2/3+1 350-FM

Kompletny aparat dla trójfazowych systemów TNS o napięciu znamionowym 230/400 V, 50 Hz

 • Znamionowy prąd piorunowy (10/350) = 100 kA
 • Napięciowy poziom ochrony Up≤ 1,5 kV

PowerPro BC TN

Kompletny aparat dla trójfazowych systemów TN o napięciu znamionowym 230/400 V, 50 Hz

 • Znamionowy prąd piorunowy (10/350) = 50 kA
 • Napięciowy poziom ochrony Up≤ 2,5 kV

PowerPro BC TNC

Kompletny aparat dla trójfazowych systemów TN-C o napięciu znamionowym 230/400 V, 50 Hz

 • Znamionowy prąd piorunowy (10/350) = 75 kA
 • Napięciowy poziom ochrony Up≤ 2 kV

PowerPro BC TNS

Kompletny aparat dla trójfazowych systemów TN-S o napięciu znamionowym 230/400 V, 50 Hz

 • Znamionowy prąd piorunowy (10/350) = 100 kA
 • Napięciowy poziom ochrony Up≤ 2,5 kV

PowerPro BC TT

Kompletny aparat dla trójfazowych systemów TT o napięciu znamionowym 230/400 V, 50 Hz

 • Znamionowy prąd piorunowy (10/350) = 100 kA
 • Napięciowy poziom ochrony Up≤ 2,5 kV

IsoPro BC TN

Kompletny aparat dla trójfazowych systemów TN o napięciu znamionowym 230/400 V, 50 Hz

IsoPro BC TNC

Kompletny aparat dla trójfazowych systemów TN-C o napięciu znamionowym 230/400 V, 50 Hz

IsoPro BC TNS

Kompletny aparat dla trójfazowych systemów TN-S o napięciu znamionowym 230/400 V, 50 Hz

IsoPro BC TT

Kompletny aparat dla trójfazowych systemów TT o napięciu znamionowym 230/400 V, 50 Hz

obserwuj na

Rss

© 2012 WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE RST sp.j. | Realizacja: SENSORAMA.PL